EN

Copyright 青岛海大生物集团有限公司《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》

 

企业新闻
媒体报道
技术文章

胶州生产工厂地址更名的声明

分类:
企业新闻
2012/05/21 19:49
【摘要】:
胶州生产工厂地址更名的声明

因3月份道路规划,胶州生产工厂的地址名称由“青岛胶州湾工业园二区8号”更名为“青岛胶州湾工业园云溪路15号”。

                                   中国海洋大学生物工程开发有限公司

                                             2012年3月1日